สมัครสมาชิก
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
093 574 3884
ราคาผลปาล์มสด
25/05/18
18%
4.00 บาท/กก.
17%
3.70 บาท/กก.
16%
3.40 บาท/กก.
15%
3.10 บาท/กก.
27%
5.30 บาท/กก.
26%
5.10 บาท/กก.
25%
4.90 บาท/กก.
24%
4.70 บาท/กก.
*กรุณา Login เพื่อตรวจสอบราคาสมาชิก

ราคาน้ำมันดิบต่างประเทศ

19568.388บาท/ตัน
ราคาอัพเดท ณ วันที่ 24/05/2018
More

“..ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ธนาปาล์ม โปรดักส์..”

ข่าวสาร & ความเคลื่อนไหวทั่วโลก

เร่งส่งปาล์มไปภารตะ แก้ล้นสต๊อกเฉพาะหน้า

16-04-2018

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยถึงผลการประชุม กนป. ว่า จากปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น เพราะสร้างรายได้ดีกว่าพืชทางเลือกชนิดอื่น ส่งผลเกษตรกรทำสวนปาล์มกันมากขึ้น เห็นได้จากปีนี้ ไตรมาสแรกของปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) มีผลผลิตออกมามากถึง 15.18 ล้านตัน ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีผลผลิต 14.24 ล้านตัน

อ่านข่าวทั้งหมด
Copyright © 2016 Thana Palm Product Co., Ltd. All Rights Reserved.