สมัครสมาชิก
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
093 574 3884

ฝ่ายจัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

ราคารับซื้อผลปาล์มสด (สำหรับสมาชิกธนาปาล์ม)

*กรุณา Login เพื่อตรวจสอบราคาสมาชิก

ราคาผลปาล์มสดประจำวันนี้

13/09/18

ราคาปาล์มทะลายประจำวันนี้

18%
3.70 บาท/กก.
17%
3.50 บาท/กก.

ราคาปาล์มร่วงประจำวันนี้

27%
4.80 บาท/กก.

เงื่อนไขการจัดซื้อผลปาล์มสด

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเปิดราคาการรับซื้อปาล์มสด ทางบริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ราคาที่ท่านตรวจสอบจากหน้า เว็ปไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในตลาด ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านเช็คข้อมูลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและการเช็ค ข้อมูลเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ถือเป็นคำสั่งขายแต่อย่างใด ท่านต้องติดต่อกับทางฝ่ายจัดซื้อของบริษัท หรือส่งสินค้าก่อนเวลาที่ราคาเปลี่ยนแปลง เท่านั้นจึงจะได้ราคาที่ท่านต้องการ

คุณภาพปาล์มน้ำมันที่ได้มาตรฐาน

1. ปาล์มทะลายกึ่งสุก

ปาล์มทะลายที่มีสีแดงส้ม และชั้นเนื้อของผลปาล์มมีสีเหลืองส้ม ทะลายมีผลปาล์มร่วงน้อยกว่า 10 ผล ทะลายปาล์มสด และ ผลปาล์มร่วงส่งถึงโรงงานภายใน 24 ชั้วโมงหลังเก็บเกี่ยว

2. ปาล์มทะลายสุก

ผลปาล์มสุก คือปาล์มทะลายที่มีผลปาล์มสีแดงส้ม และชั้นเนื้อ ของผลปาล์มมีสีส้ม ทะลายมีขั้วผลปาล์มที่หลุดไปแล้ว 10 ผล ขึ้นไป และไม่มากไปกว่า 50 % ของผลที่ติดอยู่กับทะลาย ผลทะลายปาล์มสด และผลปาล์มร่วงส่งถึงโรงงานใน 24 ชั่วโมง หลังจากเก็บเกี่ยว

คุณภาพปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐาน

1. ปาล์มดิบ

ปาล์มดิบ คือ ปาล์มทะลายที่มีผลปาล์มสีดำ ชั้นเนื้อของ ผลปาล์มมีสีเหลือง ทะลายไม่มีผลปาล์มร่วง (ถ้ามี) บนทะลายไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากกระบวนการสุก

2. ปาล์มเป็นโรค

ปาล์มเป็นโรค คือ ปาล์มทะลายที่มีส่วนเสียหายมากกว่า 50% จากเชื้อโรค และมีลักษณะที่ผิดปกติขนาดหรือความหนาแน่น ของผลปาล์ม

3. ปาล์มสกปรก

ปาล์มสกปรก คือปาล์มที่มีการปนเปื้อนของโคลน ดิน ทราย หรือสิ่งสกปรก อื่นๆ ติดอยู่ที่ทะลายปาล์ม

4. ปาล์มทะลายเสียหายจากสัตว์ทำลาย

ปาล์มทะลายเสียหายจากสัตว์ทำลายคือปาล์มทะลายที่มี ความเสียหายจากสัตว์ทำลายมากกว่า 30% เช่นหนู เป็นต้น

5. ปาล์มก้านทะลายยาว

ปาล์มก้านทะลายยาว คือปาล์มทะลายสดที่มีขั้ว ยาวกว่า 2 นิ้ว (วัดจากโคนทะลาย)

6. ปาล์มทะลายสุกเกิน

ปาล์มก้านทะลายยาว คือปาล์มทะลายสดที่มีขั้ว ยาวกว่า 2 นิ้ว (วัดจากโคนทะลาย)

7. ซังเปล่า

ปาล์มสกปรก คือปาล์มที่มีการปนเปื้อนของโคลน ดิน ทราย หรือสิ่งสกปรก อื่นๆ ติดอยู่ที่ทะลายปาล์ม

หากมีข้อสงสัยเรื่องการประเมิณคุณภาพปาล์ม กรุณาติดต่อ

093 574 3884
Copyright © 2016 Thana Palm Product Co., Ltd. All Rights Reserved.