สมัครสมาชิก
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
093 574 3884
ราคาผลปาล์มสด
13/09/18
17%
3.50 บาท/กก.
27%
4.80 บาท/กก.
ตรวจสอบราคาผลปาล์มสดทั้งหมด คลิก

ผลิตภัณฑ์ของเรา

น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)

คือน้ำมันที่ได้จากการบีบเนื้อปาล์มที่นึ่งให้สุกแล้ว มีลักษณะสีน้ำตาลแดง ซึ่งน้ำมันปาล์มดิบนั้นได้ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ผลปาล์มสดที่สุกเต็มที่และเน้นความสดใหม่ของน้ำมันปาล์มดิบก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้ได้ตามหลักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- FFA (Free Fatty Acid) ไม่เกิน 5%

- Moisture and Impurity value ไม่เกิน 0.5%

- Iodine value อยู่ในช่วง 50-55

- Dobi ไม่ต่ำกว่า 2.00

เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernels)

คือส่วนที่อยู่ในสุดของผลปาล์ม มีสีขาวขุ่น และค่อนข้างแข็ง โดยส่วนมากมักนำไปผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม ได้จากการกระเทาะกะลาและแยกเมล็ดในออกจากกะลา แล้วนำเข้าไซโลไปอบเพื่อไล่ความชื้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

- ความชื้นไม่เกิน 8 %

- กะลาไม่เกิน 10 %

กะลาปาล์ม (Palm Nut Shells)

เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นใยปาล์มที่ติดกับเปลือกด้านนอกสุด กับเมล็ดในปาล์มที่อยู่ด้านใน มีลักษณะเป็นเปลือกแข็งสีน้ำตาล ส่วนใหญ่มักนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

- ความชื้นไม่เกิน 20 %

เส้นใยปาล์ม (Palm Fiber)

เป็นส่วนที่ได้จากเปลือกที่ผ่านการสกัดน้ำมันออกแล้ว จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน เพื่อใช้ใกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นการลดการซื้อพลังงานจากภายนอก

 

ทะลายปาล์มเปล่า (Palm Empty Bunches)

เป็นส่วนของทะลายที่สลัดผลปาล์มร่วงออกจนหมดแล้ว มักใช้ในการทำปุ๋ย และเพาะเห็ด

Copyright © 2016 Thana Palm Product Co., Ltd. All Rights Reserved.