สมัครสมาชิก
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
093 574 3884
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์
ราคาผลปาล์มสด
13/09/18
17%
3.50 บาท/กก.
27%
4.80 บาท/กก.
ตรวจสอบราคาผลปาล์มสดทั้งหมด คลิก

ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เร่งส่งปาล์มไปภารตะ แก้ล้นสต๊อกเฉพาะหน้า

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยถึงผลการประชุม กนป. ว่า จากปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น เพราะสร้างรายได้ดีกว่าพืชทางเลือกชนิดอื่น ส่งผลเกษตรกรทำสวนปาล์มกันมากขึ้น เห็นได้จากปีนี้ ไตรมาสแรกของปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) มีผลผลิตออกมามากถึง 15.18 ล้านตัน ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีผลผลิต 14.24 ล้านตัน

ซีพีไอ ไฮบริด สยายปีกเปิดแปลงเพาะกล้าปาล์มภาคตะวันออก

ปาล์มน้ำมัน กำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต เป็นความหวังใหม่ของเกษตรกร หลังจาก ยางพารา ราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

เตรียมคลอด พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันใน 1 ปี

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยแก่ผู้สื่อข่าวว่า ตามที่รัฐบาลต้องให้มี พ.ร.บ.

ปั้น ศกอ.ถ่ายความรู้ชาวสวน คาดผลผลิตแก้ปาล์มผันผวน

สศก.ฝึกเข้มตัวแทนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เปิดอบรมพื้นที่ภาคใต้

ดัชนีชี้ชะตาปี59 ภาคเกษตรไทย

สุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สรุปภาวะเศรษฐกิจของภาคเกษตรไทย

ข่าวสารเก่า

Copyright © 2016 Thana Palm Product Co., Ltd. All Rights Reserved.