สมัครสมาชิก
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
093 574 3884
ราคาผลปาล์มสด
13/09/18
17%
3.50 บาท/กก.
27%
4.80 บาท/กก.
ตรวจสอบราคาผลปาล์มสดทั้งหมด คลิก

ร่วมเป็นซัพพลายเออร์

สำรวจความพร้อมในการเป็นลานเทในเครือข่ายธนาปาล์มโปรดักส์

 • เป็นลานเทที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
  พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
  ในปริมาณที่สมควร
 • ที่ตั้งลานเทอยู่ห่างจาก ลานเทที่
  มีอยู่แล้วของธนาปาล์มโปรดักส์
  อย่างน้อย 20 กม.
 • มีตาชั่งที่ได้รับมาตรฐาน
  ของกรม ชั่งตวงวัด
 • ทางลานเท มีวัตถุประสงค์ที่จะ
  เข้าร่วมเครือข่าย เพื่อจัดหา และ
  ส่งมอบปาล์มคุณภาพปาล์มสวน
  ให้แก่โรงงาน ภายใต้เงื่อนไขที่
  ยุติธรรมที่ทางบริษัทกำหนดให้
  และทางลานเทเห็นพร้อมด้วย

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ยื่น

สำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของ หรือ สำเนา
ทะเบียนบริษัทที่ออกโดย กระทรวงพาณิชย์

แผนที่โดยย่อ ของที่ตั้งลานเท

“ โดยคุณสามารถยื่นเอกสารร่วมเป็น Supplier กับเราได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ “

.. ทางบริษัท ขอสงวนข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ..

1. ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์

รองรับเฉพาะไฟล์ .pdf / .doc / .docx / .jpg / .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2. ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

ส่งเอกสาร
ของคุณมาที่
ถึง ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด
50/1 หมู่ 7 ตำบล เสวียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
84150

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหัวหน้า ฝ่ายจัดซื้อ

093 574 3884
Copyright © 2016 Thana Palm Product Co., Ltd. All Rights Reserved.