สมัครสมาชิก
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
093 574 3884
ราคาผลปาล์มสด
13/09/18
17%
3.50 บาท/กก.
27%
4.80 บาท/กก.
ตรวจสอบราคาผลปาล์มสดทั้งหมด คลิก

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่

077 270999 แฟกซ์ 077 270998

50/1 หมู่ 7 ตำบล เสวียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฏร์ธานี 84150 ประเทศไทย

  • กด 1 ติดต่อห้องตราชั่ง
  • กด 4 แผนกบัญชี
  • กด 2 แผนกจัดซื้อ
  • กด 5 แผนกการเงิน
  • กด 3 แผนกบุคคล

ติดต่อฝ่ายขาย

(สำหรับ ลูกค้าลานเท เกษตรกร และลานเทที่ประสงค์จะเข้าร่วมเครือข่าย)

093 574 3804

“ ที่ตั้งลานเท ธนาปาล์ม โปรดักส์ ”

.. ตรวจสอบที่ตั้งลานเทใกล้คุณ เพื่อรับราคาที่ดีที่สุด จาก ธนาปาล์ม ..

ที่ตั้งลานเทธนาปาล์มในจังหวัด ชุมพร

ที่ตั้งลานเทธนาปาล์มในจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Copyright © 2016 Thana Palm Product Co., Ltd. All Rights Reserved.