สมัครสมาชิก
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
093 574 3884
ราคาผลปาล์มสด
13/09/18
17%
3.50 บาท/กก.
27%
4.80 บาท/กก.
ตรวจสอบราคาผลปาล์มสดทั้งหมด คลิก

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่คุณเลือก :
สมัครงานนี้

“ โดยคุณสามารถยื่น Resume ของคุณ พร้อมตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้อีกช่องทาง ดังนี้ “

.. ทางบริษัท ขอสงวนข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ..

ยื่น Resume ทางไปรษณีย์

ส่งเอกสาร
ของคุณมาที่
ถึง ฝ่ายบุคคล บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด
50/1 หมู่ 7 ตำบล เสวียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
84150
Copyright © 2016 Thana Palm Product Co., Ltd. All Rights Reserved.