สมัครสมาชิก
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ (ผลปาล์มสด)
093 574 3884
ราคาผลปาล์มสด
13/09/18
17%
3.50 บาท/กก.
27%
4.80 บาท/กก.
ตรวจสอบราคาผลปาล์มสดทั้งหมด คลิก

เกี่ยวกับ ธนาปาล์ม โปรดักส์

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด เรามีความมุ่งมั่น ผลิตน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

“จุดเริ่มต้นของ บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด”

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด เริ่มต้นมาจากธุรกิจการซื้อขายยางพารา และเป็นลานเทรับซื้อผลปาล์มสด และธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าในนามบริษัท ธนาพืชผลการเกษตร จำกัด โดยมีลานเทตั้งอยู่ตามพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี

ในปี พ.ศ. 2555

“ทางบริษัทได้มีแนวคิดที่จะขยายกิจการจากลานเทรับซื้อผลปาล์มสดไปสู่ กิจการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จึงได้ก่อตั้งบริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัดในปีดังกล่าว”

และเริ่มลงทุนก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขึ้น ที่อำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบได้มากถึง 60 ตัน/ชั่วโมง และในอนาคตสามารถรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง 120 ตัน/ชั่วโมง นอกจากนี้ ทางบริษัทธนาปาล์มโปรดักส์ ยังเพิ่มเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ (Biogas Power Plant) เพื่อนำน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบไปเป็นกระแสไฟฟ้า

ในปี พ.ศ. 2559

“โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแห่งดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักนโยบายคุณภาพตามหลักมาตรฐาน ISO9001:2015 ”

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้ขายปาล์ม จึงได้เปิดลานเทในเครือบริษัท เพิ่มขึ้น 2 ลาน และมีลานในเครือข่ายอีก 1 ลานกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆใน จังหวัด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบที่ตั้งลานเทและการคัดคุณภาพผลปาล์ม กับ ธนาปาล์ม โปรดักส์ โดยคลิ๊ก จากปุ่มด้านล่าง

วิสัยทัศน์

“ เชื่อมั่นในคุณภาพ มั่นใจธนาปาล์ม ”

พันธกิจ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
  2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อทั้งผู้ส่งมอบและลูกค้า
  3. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
  4. ผลักดันธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
  5. รักษาและคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน

แผนผังองค์กร

พิชัย เหล่าบัณฑิต
ประธานบริษัท
ชารียา เหล่าบัณฑิต
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายสำนักงาน
ชื่อ
ผู้จัดการสำนักงาน
แผนกบัญชี
แผนกการเงิน
แผนกวัตถุดิบ
แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ
แผนกขาย / Logistic
แผนกธุรการ / บุคคล
แผนกจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์
แผนกสโตร์
แผนกสาระสนเทศ / ต่างประเทศ
แผนกอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
QMR & DC
ฝ่ายโรงงานผลิต
ชื่อ
ผู้จัดการโรงงาน
แผนกผลิต
แผนกควบคุมคุณภาพ
แผนกวิเคราะห์ตรวจสอบ
แผนซ่อมบำรุงเครื่องกล
แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า / RO
แผนกบอยเลอร์ (หม้อน้ำ)

บริษัทในเครือ

“ บริษัท ธนาพืชผลการเกษตร จำกัด รับจ้างขนส่งสินค้า น้ำมันปาล์มดิบ
เมล็ดในปาล์มดิบ กะลาปาล์ม ยางแผ่น เศษยาง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ”

รวมถึงสินค้าทั่วไปเช่น ปูน ไม้ยางพารา โดยทางธนาปาล์ม ยังคงเน้นย้ำนโยบายคุณภาพในการบริการขนส่งเช่นเดียวกับที่บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์

Copyright © 2016 Thana Palm Product Co., Ltd. All Rights Reserved.